Het lek boven water?


Enige tijd gaat er vaak overheen voordat de berichten van Kharsh ons bereiken. Wat ondertussen wel duidelijk is, is dat er vreemde dingen op en rond de plantage van vrouwe Sonara plaats vinden. Het is nog wat vroeg om daar definitieve conclusies aan te verbinden, maar het lijkt duidelijk dat de vrouwe er goed aan heeft gedaan om enkele van haar vrienden te sturen naar deze plek.

Devo-Oct, 20 Hiv-Hair 6055 (vervolg)


Tijdens het eten bespreekt men een aantal opties, Mus wil bijvoorbeeld gaan praten met de Cimoit Natione Veniconis organisatie, niet zozeer om zaken mee af te spreken maar om eens rond te kijken. Echter, dit gaat pas plaatsvinden nadat de inventarisatie klaar is. Voordat men naar Cimoit Natione Veniconis wil gaan zal er eerst een brief moeten worden verstuurd voor een afspraak. Kort na het avondeten komt een boodschapper van Cimoit Natione Veniconis met de waarschuwing dat een overvalcommando van mensen en dwergen is gesignaleerd. Cimoit Natione Veniconis zal hun patrouilles verdubbelen. Kharsh, altijd de paranoïde opmerkzame, vraagt zich af waarom Cimoit Natione Veniconis hun concurrenten waarschuwt.
Zonder knopen door te hakken gaat men de nacht in, Mus en Julian gaan slapen, Maarten blijkt ineens spoorloos of in elk geval een weinig geïnteresseerd in de zaak en Kharsh gaat wederom de wacht houden bij de voorraadkamer.
De plantageRond middernacht hoort Kharsh ergens noord van het gebouw waar hij de wacht (Hoofdgebouw, A) houd een deur kraken. Hij gaat zachtjes naar de uitgang van het hoofdgebouw om rond te spieden en ziet bij de voorraadschuur (E) drie elfen en een gnoom, zo op het eerste gezicht medewerkers van de plantage. De vier lopen met vaten (wijn?) naar het zuiden en als ze om de hoek van de muur zijn verdwenen rent Kharsh er achteraan en werpt hij een spreuk van verstrikking op de vier, en weet zo de drie elfen aan de grond vast te zetten, hun benen verward in snel groeiende planten. De gnoom echter weet uit het bereik van de magie te komen en vlucht richting de oostmuur. Kharsh maakt lawaai voor tien, wakers komen en krijgen instructies om de drie elfen te bewaken en Kharsh zet de achtervolging op de gnoom in. Julian ontwaakt en houd een oogje in het zeil bij de drie elfen en hun bewakers. Jammer genoeg ontkomt de gnoom door over de muur te klimmen en Kharsh kan geen sporen ontdekken en moet onverrichter zake terugkeren.
Mus is ondertussen ook ter plaatse en de drie elfen worden gebonden mee naar binnen genomen voor ondervraging. De drie beweren 'gewoon' aan het werk te zijn geweest in opdracht van Rhaedoc. Rhaedoc zou gezegd hebben dat Mus hem weer opdracht had gegeven. Kharsh vraagt wat rond en hoort dat het 's nachts verplaatsen van wijn inderdaad gewoonte is, Rhaedoc komt en bevestigd dit ook nog eens. De drie worden, bij gebrek aan belastend materiaal, vrijgelaten, Rhaedoc beloofd voortaan niets meer 's nachts uit te voeren, sterker nog, hij zal helemaal niets meer doen zonder uitdrukkelijke instructies van Mus.
Na dit fiasco verliezen Mus en Kharsh enigszins de moed, Kharsh levert zijn sleutels in en vertrekt in een opwelling, Julian gaat schijnbaar onverstoorbaar weer slapen en mus probeert zijn zorgen te vergeten in een nachtelijke schranspartij, gevolgd door een brief te schrijven aan Vrouwe Sonora.
Kharsh, die richting zuid aan het lopen is, komt verder in het bos een groepje mensen en dwergen tegen, ongeveer vier tot zes man sterk, die zich van west naar oost bewegen. Kharsh verstopt zich en volgt het groepje op een korte afstand. De indringers slaan hun kamp op en Kharsh sluipt naderbij om te zien wat men aan het doen is. Hij telt drie mensen en twee dwergen die een kamp opzetten met tenten en al, maar als hij meer wil zien ontdekt één van de dwergen hem en schiet een bout uit zijn kruisboog, Kharsh op een haar na missend. Kharsh maakt zich uit de voeten en hij wordt daarbij niet gevolgd. Kharsh gaat slapen om morgen te besluiten wat nu verder te doen.

Lar-Oct, 20 Hiv-Hair 6055


Mus mist het ontbijt maar heeft wel een interessante ontmoeting met een oude wijnmaker, Alviran. Alviran is een elf die Mus vertelt dat er eigenlijk geen enkele reden is om de wijn 's nacht te verplaatsen. Het nachtwerk is een redelijk recente bezigheid en pas tien jaar in gebruik. Mus bedankt hem en gaat verder als hij tot de conclusie komt dat de boodschapper er nog niet is die normaliter uit het zuiden komt.
Rhaedoc komt om met onverholen sarcasme een gigantische lijst met de meest onbenullige opdrachten voor te leggen aan Mus ter goedkeuring. Mus besluit deze opdrachten voortaan zelf uit te gaan delen, geeft instructies dat er 's nachts geen wijnactiviteiten meer plaats mogen vinden en maakt Julian de eindverantwoordelijke voor alle patrouilles.
De koerier uit het noorden komt zoals gebruikelijk, krijgt een brief mee van Mus voor Vrouwe Sonora. Deze koerier vertrekt richting het zuiden, licht verontrust over het lot van zijn collega die daarvandaan had moeten arriveren.

Kharsh, na het rusten, gaat terug naar waar het kamp van de mensen en dwergen is geweest, het kamp is opgebroken en de indringers zijn vertrokken richting oost. Ze hebben met wisselend succes geprobeerd om hun sporen uit te wissen maar Kharsh kan ze betrekkelijk eenvoudig volgen. De sporen kruisen en noord-zuid pad, waar Kharsh een dode boodschapper aantreft. Net als hij deze aan een onderzoek wil onderwerpen komt de boodschapper vanuit het noorden aanrijden. Deze laatste wil het lichaam van de andere boodschapper meenemen naar de plantage om daar op gepaste wijze te begraven. Hij vangt het paard van de nu overleden elf, tilt het lichaam op dit paard. Kharsh concludeert dat de dode is omgekomen door een pijl uit een kruisboog, zo te zien van menselijke makelij. De levende boodschapper wil dat Kharsh meegaat om de dode naar de plantage te brengen maar Kharsh weigert dit. Kharsh wil de indringers verder volgen en trekt verder zuid langs het pad, de mensen en dwergen volgend.
De boodschapper gaat alleen terug naar de plantage.

Het spoor loopt een tijdje over het pad, gaat dan weer oost het woud in. Een paar honderd meter van het pad ziet Kharsh dat men weer een kamp heeft opgezet en gaat hij verstopt weer zitten observeren. Hij vermoedt dat deze lieden naar de Cimoit Natione Veniconis landerijen gaan, maar hij twijfelt of ze gaan om te plunderen of omdat ze samenwerken met deze elfen. Een mens ziet Kharsh, achtervolgt hem eventjes maar Kharsh weet te ontkomen.

Mus ondertussen gaat verder met de inventarisatie, om de drie tellen gestoord door Rhaedoc die een nieuwe kunstvorm weet te maken van het vragen naar de bekende weg. Mus laat zich echter niet gek maken en hoort het allemaal geduldig aan. Een elf komt vragen om verlof zodat hij een zieke neef kan bezoeken in de noordelijke havens. Mus vraagt eventjes door en komt te weten dat twee van de drie elfen die 's nachts ondervraagd waren door Mus en Julian verdwenen zijn, en dat hij bang is voor de knokploeg van Rhaedoc. Hij geeft Mus een lijst met de namen van de leden van deze knokploeg.

De boodschapper komt met zijn overleden collega, de dode wordt geprepareerd voor ter aarde bestelling en de twee boodschappers vertrekken richting noord. Mus geeft een brief mee, waarna hij een toespraak gaat houden voor het voltallige personeel. In deze toespraak ontheft hij Rhaedoc uit zijn functie, maar hij 'verzuimt' dit aan Rhaedoc zelf mede te delen.

Julian stelt voor om de tien leden van Rhaedoc's knokploeg in verschillende patrouilles in te delen om ze zo uit elkaar te houden en dus beter controleerbaar. Dit idee is goed, maar eerst gaan Mus en Julian op weg om Rhaedoc in hechtenis te nemen, echter Rhaedoc is intussen verdwenen. Mus onderzoekt de kamer van Rhaedoc en vind een geheim compartiment in een bureau, maar dit is leeg. Even later blijkt dat bijna alle leden van de knokploeg ook zijn verdwenen. Julian zet de achtervolging in, ontdekt dat Rhaedoc met twee handlangers nog geen tien minuten gelden uit de poort zijn gelopen, maar buiten de muren heeft niemand iets gezien. Julian keert teleurgesteld terug zonde Rhaedoc of knokploeg leden.

Kharsh intussen volgt de mensen en dwergen verder. Deze trekken nu noordoost tussen de landen van de Cimoit Natione Veniconis plantage en die van Vrouwe Sonora. Noordelijker gaat de achtervolging, maar als men inmiddels zeker vijf mijlen noord van allebei de plantages is, meent Kharsh veilig te kunnen stellen dat men niet op weg is naar de plantage van Cimoit Natione Veniconis en keert hij terug naar de plantage van Vrouwe Sonora.

Libr-Oct, 21 Hiv-Hair 6055


In de ochtend laat Mus Rhaedoc vervangen door Alviran en gaat hij verder zoeken naar vervangend personeel voor de verdwenen leden van de knokploeg. Net na het ontbijt komt Kharsh binnen zetten, doet kort verslag van de achtervolging van de indringers en gaan hij en Julian met tien wachters in de achtervolging. Net als deze groep de poort uit wil gaan, komt er een gnoom aanrennen uit de schuur (B) onder luid geroep van 'Diefstal'. Er zijn vaten verdwenen. Julian en Kharsh besluiten toch verder de dwergen en mensen te gaan volgen en laten Mus achter om zich met de diefstal bezig te houden. Mus gaat in de schuur (B) zoeken en vind reeds snel een geheime gang die onder de muur van de plantage doorgaat naar het zuiden om in een bosje uit te komen. Deze gang werd waarschijnlijk gebruikt om de wijn naar buiten te smokkelen.

Kharsh en Julian vinden net ten noorden van de plantage een hevig bloedende boodschapper. Kharsh weet de man te stabiliseren en deze wordt terug gestuurd met één van de wachters om verder in de plantage verzorgt te worden. De groep gaat verder het spoor van de dwergen en mensen volgend, maar raken dit kwijt na een paar mijl. Hoe goed men ook zoekt, de indringers lijken van de aardbodem verdwenen en men keert terug naar de plantage.
Mus heeft ondertussen een boodschap van Vrouwe Sonora ontvangen betreffende Andreas. Andreas heeft inderdaad de zaak opgelicht. Dit wordt al snel bevestigd door Alviran die met de correcte administratie op de proppen komt.
Mus regelt twee vrijwillige gnomen die een bericht gaan brengen naar Vrouwe Sonora omdat de normale boodschappers niet rijden totdat patrouilles het pad hebben gecontroleerd na de recente aanvallen op twee boodschappers.

blinkhondKharsh stelt voor om ergens jachthonden vandaan te halen die naar sporen kunnen zoeken, maar andere zaken hebben prioriteit zo denkt Mus. Mus stelt een plan en een valstrik op om de geheime gang in de gaten te houden voor het geval dat de dieven terug komen, waarna Alviran weer terugkomt om Kharsh te vragen naar wat zieke wijnstokken te kijken die in de oostelijke velden staan. Kharsh moet echter eerst rusten en vertrekt het bos in om te mediteren.
Mus heeft alles klaar om indringers warm te ontvangen in de geheime gang als er een bericht komt van de plukkers uit de velden ten westen van de plantage. Er zouden een drietal vreemde hond-achtige wezens zijn die een wolf achtervolgen en aan stukken scheuren. Julian, Mus en twee wachters gaan een kijkje nemen en vinden inderdaad een vreemde hond die aan een dode wolf zit te vreten. De hond valt aan en springt, verdwijnt en komt ineens tevoorschijn achter Mus en Julian. Mus schiet een pijl en raakt het beest, Julian rent naar voren en deelt een rake klap uit, maar het beest geeft niet op en grijpt Julian in de arm. Mus weet nog een pijl doel te laten treffen en de hond valt bewusteloos neer waarna Julian het beest afmaakt. Julian is gewond maar verbijt de pijn en gaat door.
Als men de lijken van zowel hond als wolf wil weggooien over een hek, zien Julian iemand lopen in het bos in de kleuren van Vrouwe Sonora…

Kharsh Melkoog

Lees het verslag van de vorige sessie

Lees het verslag van de volgende sessieThe Teolin Setting
Copyright 2001-2005 Ylorea's Adventuring
Last update 01-06-2004