Spelthema’s:            Vaardigheden                    Thema                   Vormen

1) Individueel spelen

Zie overzicht *

Zie overzicht *

2) Individueel scoren

Zie overzicht *

Zie overzicht *

3) Individueel en samenspelend scoren

Zie overzicht *

Zie overzicht *

4) individueel en samenspelend passeren en scoren

n.v.t.

n.v.

5) Het uitspelen van de tegenpartij en vervolgens tot scoren komen

Enkelspelen (1:1), Dubbelspelen (2:2)

Zie overzicht *

* ŕ Overzicht van het programma betreffende thema’s, spelvaardigheden en spelvormen

  In elke les staan een of meerdere spelthema’s centraal.

 

   

Ensceneringthema’s

 

Rollen

Kern 1

Kern 2

Kern 3

Keuze

Speler

Scheidsrechter

Mede-coach

teller

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Observator van scheidsrechter

Observator van individuele speler

Coach van jezelf of een medespeler

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Tijdwaarnemer

X

X

X

 

Observator van een persoon

Coach van een persoon

 

 

 

X

 

X

 

Ontwerper van spelvormen, -regels en/of lessen/trainingen

 

 

 

X

 

Ensceneringsthema’s zijn thema’s waarin leerlingen andere rollen leren vervullen dat de rol van beweger

 

 

Evaluatievorm:      Badmintontoernooi, intern in de klas. De eerste jaren organiseer ik een toernooi voor de leerlingen, later moeten ze dat zelf realiseren als ze daar in staat toe zijn. Dat zal zijn in de bovenbouw van de basisschool.

Iedere leerling van een klas krijgt tijdens het toernooi in ieder geval een spelbeoordeling. Hij of zij krijgt dan een beoordeling waarbij gekozen kan worden uit drie niveau’s.

Tevens krijgen de kinderen waar dat op van toepassing is een beoordeling op ensceneringtaken. Dit gaat wederom uit drie niveau’s.

ű        Product of proces: het verloop van de les en de leeropbrengst

Er wordt zowel op het product als het proces geëvalueerd. Dit komt naar voren in de gesprekken met de leerlingen. Er wordt na de les altijd ook geëvalueerd en daar komen zaken naar voren die verder gebruikt kunnen worden.

ű        Proces of product van programma uitvoering inclusief het lesgeefgedrag en resultaat.

Hier vindt vooral een productevaluatie plaats. Daarin laten we de bewegingsdoelen nadrukkelijk naar voren komen.

 

 

Actief leren: Actief leren is de rode draad in deze module. Om de leerlingen de

kans te geven om actief te leren, is het belangrijk dat een docent daar de kans toe geeft en dat hij activerend onderwijst. Dit houdt in dat leerlingen meer en meer betrokken worden in en bij de les. Dat niet alleen maar reproduceren wordt gevraagd, maar ook bijvoorbeeld ontwerpen. Het begint al met meer vragenderwijs lesgeven, waardoor de leerlingen meer betrokken worden bij de les.Dat is erg moeilijk, je geeft een beetje uit handen. Je geeft leerlingen de kans om ook antwoord te geven. De hele klas krijgt een kans doordat je iedereen laat nadenken. Zo zit probleem gestuurd onderwijzen in elkaar. Je laat leerlingen een probleem ervaren, dan los je het samen met hen op, en ze passen het toe. Daarom actief leren erg nauw verbonden met probleemgestuurd onderwijzen. Allereerst een schema over activerend onderwijzen:

Van begrijpen                  via integreren                    naar toepassen

Inzichtelijk leren door het leren van principes.

1) Individueel

verantwoorden of waarderen en koppelen aan vergelijkbare kennis en vaardigheden.*

 

2) Samenwerkend leren.

Beschikken over:

1) Voldoende bewegings(onderwijs)-vaardigheden

2) Uitvoeren van meerdere rollen **

3) Omgaan met schema’s vuistregels en werkpatronen.

Van (docent)afhankelijk leren naar meer zelfsturend leren oplossen van problemen c.q. leren invullen van uitdagingen.

 

*   Het aangeven van verbanden tussen leergebieden

** Rollen als lesgever, begeleider, maar ook helper, coach, scheidsrechter, organisator.

De leerlingen gaan schema’s, werkpatronen en vuistregels leren om zelf meer zelfstandig te werken.

Daarvoor moet een leerlingen niet alleen het bewegen weten, maar ook de achtergronden. Dan weet hij ook volgden (werkpatronen), daardoor is hij in staat om anderen ook beter te maken