Herademing 11/1 nr. 39

D. Mok (samenst.), Een wijze uit het Westen. Beschouwingen over Rudolf Otto, Amsterdam 2001

In 1917 publiceerde de Duitse lutherse theoloog en godsdienstwetenschapper Rudolf Otto (1869-1937) een boek, dat grote indruk maakte: Das Heilige. Het heilige is de oorsprong van de onherleidbare religieuze aandrift van alle mensen. Het verschijnt hun niet door waarnemen of denken, maar als een overweldigend geheimenis dat tegelijk fascineert en huiveren doet. In 1928 verscheen de eerste Nederlandse vertaling, van de hand van ds. J.W. Dippel. Van deze vertaling verscheen in 2002 een herziene uitgave.
Naar aanleiding hiervan verscheen Een wijze uit het Westen.
Wie uit de ondertitel opmaakt, dat het in deze beschouwingen gaat om een recente wetenschappelijke evaluatie van Otto's monumentale werk, vergist zich: het eerste boek is een compilatie van uiteenlopende reacties die het boek vanaf het eerste begin in het Nederlandse taalgebied heeft opgeroepen.
Een bonte stoet theologen, godsdienstwetenschappers, psychologen en opvoeders trekt voorbij: H. IJ. Groenewegen, J. H. Bavinck, G. C. Berkhouwer, H. Kraemer, P.J. Roscam Abbing, H. Berkhof, W.J. Aalders, G. Quispel, H. van Dort, D. H. Th. Vollenhoven, G. van der Leeuw, S. Vestdijk, F. Sierksma, Ph. A. Kohnstamm, J. Waardenburg, J. Weima, H. Mulisch. Dichters worden aangehaald: Tersteegen, Boutens, H. Roland Holst, Andreus, Vasalis. Andere mystieken en denkers krijgen stem: Johannes van het Kruis, Asclepios, Hermes Trismegistos, Spinoza, Buber, Heschel, Levinas.
Het voorwoord van dit boek, bedoeld voor werkers in pastorale en geestelijke hulpverlening, studenten en met name godzoekers, suggereert dat Otto in deze tijd een 'vernieuwer van het christendom' kan zijn, omdat zijn 'koepelbegrip' van het heilige in een tijd waarin individu en samenleving uit elkaar vallen en de gevestigde kerken leeglopen mensen weer hij elkaar kan brengen. Immers, het geloof wordt losgepeld uit rationele beperkingen en dogmatische denkkaders. Een boeiende bloemlezing. En een merkwaardig boek.

(drs. Jaap Faber)

 

                                                                                 

 

godsdienstfenomenologische publicaties

 

William James

Vormen van religieuze ervaring
een onderzoek naar het wezen van de mens

Rudolf Otto

Indiase genadereligie en het christendom
 overeenkomsten en verschillen

&

Religieuze overeenstemming
parallellen in de godsdienstgeschiedenis

Rufus Jones

Quakers

triomf en tragiek van het geweten

beeld van een humanitaire religie

 

Abraham Joshua Heschel

God zoekt de mens

Een filosofie van het jodendom

90-807300-2-5
genaaid gebrocheerd
400 pagina's

27,50

90-807300-3-3
genaaid gebrocheerd
176 pagina's

22,50

90-807300-4-1
genaaid gebrocheerd
160 pagina's

19,90

90-807300-5-X
genaaid gebrocheerd
480 pagina's

29,90

Rudolf Otto: Het heilige
90-807300-1-7
22,5X14,5 cm
24,90


William James: Vormen van religieuze ervaring
90-807300-2-5
22,5X14,5 cm  
27,50


Rudolf Otto: Genadereligie
90-807300-3-3
20X12,5 cm
22,50


Rufus Jones: Quakers
90-807300-4-1

20X12,5 cm
19,90


A.J. Heschel: God zoekt de mens
90-807300-5-X
22,5X14,5 cm  
29,90

 

AAl onze uitgaven zijn op voorraad bij:

Boekhandel Kirchner
Leliegracht 32
1015 DG Amsterdam
tel: +31 20 6244449; fax: +31 20 6247488; e-mail:
contact
Openingstijden:
ma: 13.00-18.00; di-vrij: 9.30-18.00; zat: 9.30-17.00

Als u dat wilt stuurt Boekhandel Kirchner de boeken naar uw adres.
http://www.boekhandelkirchner.com