Wat "is wel" en wat "is niet" Reiki…

Welkom bij het laatste, vers van de pers, artikel van het Reiki front… Na letterlijk duizenden websites bekeken te hebben en discussies gevolgd te hebben op de diverse messageboards en e-lists vond ik het nodig deze woorden te schrijven… Even terzijde, het is niet aan mij om te zeggen wat wel en wat niet Reiki is, dus de titel van dit artikel is op zijn best ironisch en op zijn slechtst misleidend. Mijn doel hier is de verschillende meningen over dit onderwerp te laten zien en te benadrukken wat er essentieel aan Reiki oefeningen is, ten opzichte van andere technieken die een onderdeel zijn gaan uitmaken van sommige stromingen. Misschien schuilt er toch iets conventioneels in mij… Het maakt mij niet uit of je een stroming bedenkt die “Fish Slapping Reiki” (zoals de “Fish Slapping Dance” van Monty Python’s Flying Circus) genoemd wordt, waarbij je je cursisten met vis slaat terwijl je ze Reiki geeft, het gaat mij erom dat je daar dan wel bij vertelt dat het geen Usui Reiki betreft.

Voor sommigen is dit onderscheid voor de hand liggend of zelfs niet relevant. Je kunt je zelfs afvragen wat er relevant is wanneer mensen toegewijde helers zijn. Terwijl ik het ermee eens ben dat het belangrijk is dat onze primair doel is dat we heler zijn, begrijp ik ook dat als ik Reiki toepas, ik daarbij tevens mijn leraren vertegenwoordig en verder door ook hun leraren, helemaal terug tot Mikao Usui zelf. Ik vertegenwoordig dit in mijn gedrag en houding en hoe ik Reiki representeer voor iedereen. Als ik allerlei zaken toevoeg waar Usui niet achter stond, is het volgens mij mijn verantwoordelijkheid die dingen dan ook als zodanig aan te duiden. Dat is zowel eerlijk als beleefd naar mijn cursisten toe. Dit zeg ik niet denigrerend naar andermans praktijken. Ik heb geen commentaar op de effectiviteit en toepasselijkheid van praktijken die aan Reiki zijn toegevoegd, maar ik probeer het verschil aan te geven en verzoek mensen dan ook om eerlijk te zijn over wat zij zijn en wat zij doen en hier duidelijk over te zijn.

Met alle “nieuwe” stijlen, “nieuwe” symbolen en diverse andere wijzigingen, wordt de vraag “wat is” Reiki steeds legitiemer. Om deze vraag volledig te kunnen evalueren, geloof ik dat we “het systeem” Reiki en “de energie” Reiki, de nieuwe stijlen, de traditionele praktijk en nieuwere aanpassingen, doorgegeven verhalen en magische uitbreidingen zullen moeten onderzoeken.

“Het systeem” Reiki en “de energie” Reiki

De meeste masters maken geen onderscheid tussen “het systeem” Reiki en “de energie” Reiki als ze over Reiki praten. “De energie” Reiki is de goddelijke energie afkomstig van de Schepper die op basis van gelijkheid toegankelijk is voor al wat leeft en die we gebruiken in het Reikisysteem voor heling. Andere systemen zoals Chi Gung, Seichim/SHKM en andere passen deze energie ook toe. Reiki, de universele levensenergie, is een naam van deze energie. Wanneer we discussiëren over het Reikisysteem is dit een andere zaak. Usui Reiki of het Usui Systeem van Natuurlijke Heling heeft bepaalde karakteristieken. Die schijnen te bestaan uit een aantal principes, handposities, symbolen en afstemmingen die worden gebruikt op een tamelijk specifieke manier. Dat is het Reiki “systeem”. De vraag is op welk moment wordt een verandering in het systeem kenmerkend genoeg om een verandering in “het systeem” Reiki te bewerkstelligen die rechtvaardigt dat dit zich onderscheidt van andere praktijken. Voor sommige beoefenaars vormt het gebruik van afstemmingen op afstand een verandering in het systeem. Mijn kijk op deze zaak is beschreven in het “Afstemmingen op afstand” artikel op deze site en ik zal de lezer niet vervelen met mijzelf nog eens te herhalen. Het voldoet te zeggen dat ik geloof dat afstemming op afstand een logische uitbreiding is van het afstandssymbool en heling op afstand dat onderdeel uitmaakt van het Usui systeem en dus geen ander systeem is.

Toen de Reiki Alliantie een poging deed het woord “Reiki” en “Usui System of Natural Healing” op te nemen als handelsmerk, was een van de redenen die zij aanvoerden erdoor vast te kunnen leggen wat nu wel en wat nu geen Reiki was. Tegenwoordig zijn er personen die zichzelf “traditionele” beoefenaars (er zijn verschillende groepen en individuen die deze term gebruiken, meestal met andere praktijken), “niet-traditionele” beoefenaars, mensen zoals ik die glimlachend beweren dat wat zij doen “neo-traditioneel” is en nieuwere Reiki’s zoals Karuna Reiki®, Siddheartha Reiki™, Lightarian Reiki™, Tera Mai Reiki™, diverse Tibetaanse/Usui mengsels hiervan en andere. Dit zorgt ervoor dat onze discussie zich verplaatst naar een nieuw facet, dat van de “Nieuwe Stijlen”.

Nieuwe stijlen in Reiki

We hebben gezien dat een deel van de verwarring afkomstig is van het verschil tussen het systeem Reiki en de energie Reiki. Ontwikkelaars en voorstanders van de “nieuwe” Reiki’s vinden het prettig ze een bepaald type Reiki te noemen, omdat ze ook een “universele levensenergie” zijn. Daarom refereren ze aan Reiki “de energie” en niet aan Reiki “het systeem”. Het probleem is dat het publiek over het algemeen en zelfs een aantal Reikibeoefenaars het verschil niet kent. De verwarring zou kunnen zijn dat dit gewoon een ander “type” Usui Reiki is. Mijn mening, voor wat die waard is (dat zou niets hoeven zijn, evenveel als de prijs voor deze handleiding), is dat mensen de “naam” van Reiki gebruiken, omdat die breeduit bekend is en de verwarring tussen hun product en Usui Reiki is wenselijk, want het geeft de indruk dat het Reiki “het systeem” is.

Sommige van de nieuwere Reiki’s, gebaseerd van de advertentiestrategieën van soapreclames, bieden een “nieuw en verbeterd” model. Ik heb een website gezien die training aanbiedt en die beweert dat Usui Reiki een “energie met lagere frequentie”, Seichim een “energie met hogere frequentie” en Sekhem de “energie met de hoogste en ongelimiteerde kracht” is. Ik heb beoefenaars gezien van Karuna Reiki® die er aanspraak op maakten dat het “krachtiger”, met “diepere werking” en “hogere frequentie” werkt dan Usui Reiki. Op sommige Lightarian Reiki™ websites heb ik gezien dat men beweerde dat Lightarian Reiki™ met een hoger spectrum van energie werkt dan Karuna Reiki®, waardoor een continuüm van energiesystemen ontstaat met geheel onderaan ons oude vertrouwde Usui Reiki systeem. Dit betekent… dat Usui Reiki wel in orde is, maar niet zo krachtig en goed als ons Reiki merk™. Usui Reiki moet wel het Kleenex™ of Xerox™ zijn in de wereld van energiesystemen, omdat het de basis is waarmee alle andere vergeleken worden.

Er zijn zelfs leraren die satori ervaringen beloven en zelfs verlichting, zodra de trilling van iemands “lichtlichaam” wordt verhoogd. Gelooft er iemand dat verlichting iets is wat je in een fles kunt stoppen, of het ontvangen van een afstemming, of leer gewoon ons systeem voor de prijs van €999,95 zonder verdere poespas en je ontvangt er de verlichting gratis bij? Misschien zegt het woord wondermiddel je iets… Maar voor we zelf gaan bijdragen aan de verwarring en hype en soapreclame atmosfeer moeten er twee punten genoemd worden. Allereerst heb ik geen commentaar op de wijze waarop iemand zijn heling uitoefent. Er zijn zoveel toegewijde helers die heling geven aan zichzelf, anderen en de gehele wereld. Als zij baat hebben bij dit soort praktijken, wens ik ze het beste en alle succes van de wereld. Als je echter aanspraken maakt zoals hierboven genoemd, plaats je jezelf in een positie die bloot staat aan openlijke kritiek. Mensen hebben er namelijk recht op te weten of hetgeen je vertelt de waarheid is. Laten we eens kijken naar een aantal uitspraken zoals die hierboven staan.

Ten eerste, kan iemand aantonen dat zijn energie van “hogere frequentie” is? Het antwoord: nee, dat kan niet. Het kan door subjectieve waarneming, maar dat is onderworpen aan visie en geloof. Er is gewoon geen manier om het te meten. Als je geld betaalt voor een les en iedereen vertelt je dat het een hogere frequentie bevat en je voelt dat het sterker is, worden je waarnemingen beïnvloed door je geloof. Hoe weten we dat als je alleen maar Usui Reiki toepast en er heel veel mee oefent gedurende dezelfde periode dat je dan niet eenzelfde gevoel of toename bemerkt. Verder voel je de energie altijd krachtiger stromen na een afstemming. Zelfs als Reikimaster, wanneer je extra afstemmingen ontvangt, voel je het sterker. (Ik in ieder geval en ik heb er minstens 57 gehad.)

Ten tweede, kan iemand je verlichting geven vanuit zijn energiesysteem? Antwoord: Nee, dat kan niet. Als je verlicht zou worden na het volgen van de Boeddha lessen, Jezus lessen en Mohammed lessen, denk ik niet dat je het traject kunt afsnijden. Je kunt de trilling van je lichtlichaam voor altijd verhogen met afstemmingen, maar het is geen sluiproute om aan de conditioneringen die iemands geest verduisteren voorbij te gaan, want dat is gewoon hard werken.

Ten derde, ondervinding is de beste leermeester. Kunnen mensen met deze merk™ Reiki heling beter helen dat beoefenaars van Usui Reiki? Antwoord: Nee, dat kunnen ze niet. Tenminste, niet zover ik het kan zien. En bij gebrek aan gecontroleerde wetenschappelijk onderzoek is er geen manier waarop zij hun aanspraken kunnen waarmaken. Misschien door middel van een alternatief bewijs als zij een aantal helingen kunnen verrichten die andere Reikibeoefenaars niet kunnen helen… Maar eigenlijk, als je een helingsysteem aan de man brengt dat dieper doordringt, een hogere frequentie gebruikt enzovoorts, zou dat dan niet moeten leiden tot betere en snellere heling?

Traditionele praktijken en nieuwe aanpassingen

Dit is een wat moeilijk terrein, omdat er veel technieken zijn die hun weg gevonden hebben in de Reikipraktijken die niet Usui Shiki Ryoho zijn. Veel mensen die Usui Reiki hebben geleerd, waren geïnteresseerd in de verscheidenheid van extra’s zoals Magie, Wicca, mythische, oude beschavingen, new-age praktijken, kristallen en andere zaken. Men begon te experimenteren met veel van dit soort zaken en deze “nieuwe” technieken hebben uiteindelijk hun weg gevonden in “Reiki”.

Een aantal voorbeelden… Bij heling op afstand (Reiki II) gebruikte Usui een foto en Takata vertelde een kussen of de dij (een teddybeer werkt ook prima) te gebruiken, omdat het essentieel ging om de intentie Reiki te sturen. Sommige masters voegden eraan toe, terwijl ze op afstand werkten, “bij de ‘wet van correspondentie’, wat ik doe op de teddybeer wordt gedaan op de persoon die ik behandel”. Zodra je erbij zegt ‘bij de wet van correspondentie”, plaats je het in de Wicca/Magie traditie. Sommige masters onderwijzen “psychische chirurgie” in hun Reikilessen voor gevorderden. Dit omvat een pseudo-hypnotische visualisatie techniek tezamen met energie manipulatie technieken. Sommige gevorderde klassen worden onderwezen in het opladen van kristallen met Reiki en geven deze dan aan degene die zij behandelen, of zij maken een kristallenraster. Hoewel talismannen en andere opgeladen objecten onderdeel uitmaken van Wicca, Strega en andere magische systemen, zijn zij geen Reiki. Manifestatierasters komen bij mij over als iets dat zijn kracht ontleent aan werken met betoveringen. Veel van deze zaken worden tegenwoordig geschaard onder “gevorderde” Reiki. Echter in de praktijk maken zij geen deel uit van het Usui systeem, hoewel ze als Reiki geclassificeerd worden. Het wordt verwarrend en vooral voor degene die dit allemaal van buitenaf gadeslaat. Wat ik hierop kan zeggen, is dat ik geen gebruik maak van dit soort praktijken.

Nu heb ik geen commentaar op de efficiëntie van deze technieken. Als jij er graag gebruik van maakt en ze effectief vindt, prima, ik ben blij voor jou. Het is heel fijn dat je deze technieken ter beschikking hebt. Het punt is dat hoewel voor een individuele master deze toevoegingen betekenisvol kunnen zijn, hij niet kan aantonen dat ze een verbetering zijn van Reiki of de heling ermee. Reiki is een simpel systeem. Mensen zullen allerlei niveaus van complexiteit bereiken die belangrijk is voor hen. Echter blijft de vraag, zijn deze toevoegingen Reiki? Mijn antwoord: nee, zij maken geen deel uit van het Reikisysteem, zij zijn iets anders. Als je dit leest en er aanstoot aan neemt, begrijp dan alsjeblieft dat ik niet zeg inferieur of slecht. Wat ik zeg is dat ze helemaal niet nodig zijn bij de beoefening van Reiki.

Het laatste terrein wat ik wil onderzoeken zijn de gechannelde verhalen. Channeling wordt al heel lang toegepast. De mensheid heeft deze vorm van voorspelling door de gehele geschiedenis heen gebruikt. Sommige religieuze tradities treden er zeer hard tegen op, andere weer niet. Wat ook jouw overtuiging is over dit onderwerp, door de bank genomen is dit soort praktijken geen betrouwbare gebleken en het is volledig afhankelijk van het geloof van de beoefenaar. Het geloofsysteem van de beoefenaar is van meer invloed op de boodschap dan wat dan ook. Met dit in ons achterhoofd zullen we eens naar de laatste gechannelde informatie kijken betreffende de Reikigeschiedenis.

Onlangs heb ik gezien dat er masters zijn die beweren dat Reiki niet bij Usui begonnen is, maar veel ouder is dan dat (… Reiki “de energie” of Reiki “het systeem”?). Een gangbare mythe waarbij dit het geval is, is dat Reiki is “herontdekt” en dat het afkomstig is uit Tibet. Channellers vertellen ons dat Reiki uit Egypte stamt, van de Maya’s, vanuit Atlantis en zelfs van de Lemuriërs. Sommigen geloven dat het komt van “verheven masters”, terwijl anderen denken dat het komt vanuit de ruimte (en sommigen denken dat de verheven masters uit de ruimte komen), enzovoorts.

Ik heb ervaren dat niemand verbijsterd achterover slaat wanneer er beweerd wordt dat Reiki afkomstig is uit Lemurië zo’n 100.000 jaar geleden en de verheven masters hebben het geleerd vanuit de ruimte! Mensen, kijk nou eens naar jezelf met die speciale “blik” (je weet wel die blik waarbij iedereen denkt dat je weer vergeten bent je pilletjes te nemen en waarbij men zich afvraagt of ze de autoriteiten moeten inschakelen, omdat je wel eens gevaarlijk zou kunnen blijken te zijn…). Ik heb mensen gekend die Reiki hebben ontvangen en waarbij Reiki de pijn of verwonding hielp weg te nemen die vervolgens beweerden dat het allemaal “flauwekul” was. Als ik dan vroeg waarom ze zo reageerden, bleek dat hun positieve ervaring met Reiki teniet werd gedaan door het lezen van een boek, waarin stond dat Jezus Reiki heeft geleerd van Tibetanen, of dat Jezus niet aan het kruis gestorven is, maar is uitgeweken naar India, of dat Reiki afkomstig is van verheven masters, of vanuit de ruimte, of van een Egyptische godin en zij weten dit, omdat ze dit hebben gelezen in een boek van de hand van een “expert” op dit terrein en dat Reiki daarom pure nonsens moet zijn. Ik persoonlijk geloof niet dat Fox Mulder een gereïncarneerde verheven master is die probeert het Reiki straalpistool te bemachtigen uit handen van de ruimtewezens die Reiki vier miljoen jaar geleden op het continent Reikiania introduceerden bij de mensen om de mensheid te redden. Ik heb er alleen wel moeite mee als mensen dit presenteren als Reiki “de geschiedenis” in Reiki “het systeem” omdat het oneerlijk is en het haast onmogelijk maakt Reiki bekend te maken bij het grote publiek en ernstige schade brengt aan de geloofwaardigheid van Reiki voor diegenen die Reiki proberen te gebruiken om anderen te helen binnen de context van de algemene medische gemeenschap.

Conclusie

Ik denk dat het me gelukt is zo ongeveer iedereen in de Reikigemeenschap tegen me in het harnas te jagen en kan verwachten dat boze Reikibeoefenaars de poorten van mijn e-mail server zullen gaan bestormen, zoals boze boeren in de Frankenstein film met fakkels en hooivorken in hun hand…

Ach, misschien is het niet zo erg, maar mensen nemen dit soort zaken nu eenmaal heel serieus, waarbij geestdrift normaal gesproken voor religies gereserveerd is. Om met Fox Mulder te spreken “de waarheid is daarbuiten”. Neem niet alles wat ik zeg voetstoots aan; onderzoek, sta open voor alles en zoek het uit voor jezelf. Onthoud dat het keurmerk van Reiki is dat het simpel is. Dat is wat het groot maakt. Het is de onderkenning dat we beperkt en eindig zijn, maar dat de bron en de Schepper oneindig zijn. Wanneer we onze ego’s in de hand hebben en we laten de universele liefde van de Schepper door ons heen stromen, kunnen er wonderlijke dingen gebeuren. En je hebt geen engelen, kristallen talismannen, kristalrasters, gechannelde verhalen, psychische chirurgie en andere complicaties nodig om het te laten werken, je hoeft slechts je handen op iemand te plaatsen, de liefde van Reiki te voelen en het te laten stromen. De rest zal wel voor zichzelf zorgen.

 

Home


De Reiki Plain and Simple, Reiki Shiki Ryoho Plain and Simple, Reiki Xtras, and Karuna Ki  E-Books vallen onder Copyright 1998-2001 © by Vincent Amador. Alle rechten voorbehouden. De auteur van voornoemd materiaal staat toe dat het gebruikt wordt Uitsluitend Gratis.  Het mag vrij verspreid worden, kosteloos. Je mag exemplaren van deze werken uitprinten voor eigen gebruik, of om te delen met studenten, gesteld dat het in zijn geheel gegeven wordt, en dat deze copyright tekst intact blijft. Dit materiaal mag niet worden geherpubliceerd op andere webservers, websites, vertaald, aangehaald of op geen enkele andere wijze gebruikt zonder de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de auteur. Dit bericht vervangt alle voorgaande.