Servicepagina Gepermeteerd

Deze pagina is verplaatst naar shertogenboschentilburg.ngv.nl

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt, pas uw bookmarks aan!
 
 
     
  Naar de Home Page van Gerard Tax   Archieven in de regio (3) Rijksarchief Den Bosch

(jaargang 1, nummer 4, pag. 104)

Margot America

HET GEHEUGEN VAN NOORD-BRABANT, TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

Bij de samenvloeiing van de Dommel en de Aa in de Dieze werd in 1637 in de noordpunt van de vesting 's-Hertogenbosch een Citadel gebouwd, een vijfhoekige schans met bastions. Nu, meer dan 350 jaar later bevindt zich in deze voormalige, schitterend gerestaureerde vesting het 'geheugen' van Noord-Brabant: het Rijksarchief in Noord-Brabant. Het Rijksarchief in Noord-Brabant is een belangrijk informatiecentrum voor de geschiedenis en cultuur van Noord-Brabant. Hier kunt u archiefstukken en ander historisch materiaal kosteloos inzien en vindt u het antwoord op veel vragen over het verleden.

Archieven en collecties.

Als provinciaal geheugen beheert het Rijksarchief momenteel zo'n 12 strekkende kilometer archieven, 9.000 oorkonden op perkament, ruim 16.500 plattegronden, kaarten en tekeningen en zo'n 15.000 foto's en negatieven. De bibliotheek omvat 30.000 boeken en tijdschriften op het terrein van de genealogie en de Noord-Brabantse geschiedenis. De archieven zijn afkomstig van de overheid en particulieren zoals kerken, families en individuele personen. Het oudste archiefstuk dat hier te vinden is, stamt uit het jaar 1245. De archieven zijn in principe openbaar voor iedereen die onderzoek komt doen. Alleen archieven met recente of vertrouwelijke stukken, die de privacy van nog levende personen kunnen bedreigen, of kwetsbare archieven zijn beperkt openbaar.

Sinds begin 1998 herbergt De Citadel ook archiefmateriaal van het Streekarchief Langs Aa en Dommel. Dit omvat de archieven van de aangesloten gemeenten: Berlicum, Cromvoirt, Den Dungen, Esch, Haaren, Helvoirt, Vught en Sint-Michielsgestel. Ook de archieven van de opgeheven polders en waterschappen binnen het gebied van de huidige waterschappen De Aa en De Dommel worden door dit streekarchief beheerd.

Genealogisch materiaal.

Voor stamboomonderzoek kunt u bijna niet om het archiefmateriaal van het Rijksarchief heen. De akten van de Burgerlijke Stand van heel Noord-Brabant uit de jaren 1811-1942 zijn bij ons in te zien. Houdt u er wel rekening mee dat op recente akten openbaarheidsbeperkingen berusten. Ook alle Noord-Brabantse doop-, trouw- en begraafregisters uit de jaren voor 1811 staan bij ons op de studiezaal. Verder kunt u ook de groeiende collectie microfiches van bevolkingsregisters raadplegen (met name van West-Brabant en van de streekarchieven). Naast deze bronnen kunt u ook nog gebruikmaken van de memories van successie. Een bron waarin de belastingaanslagen op nalatenschappen zijn vastgelegd. Dit bestand staat voor u compleet op internet: www.archief.nl. U komt dan op Geschiedenis On Line met het ikoontje digitale sleutel tot de familiegeschiedenis. De komende jaren zullen steeds meer huwelijksakten (1811-1922) via internet te raadplegen zijn.

Talrijke vragen...

Wie waren onze voorouders en waar kwamen zij vandaan? Wat gebeurde er in de vorige eeuw in ons dorp? Voor tal van vragen over het verleden ligt het antwoord in de Citadel. Van het opsporen van voorouders tot onderzoek naar de vroege rechtspraak in Noord-Brabant, en van voorstellingen op familiewapens en zegels tot de geschiedenis van zuivelfabrieken.

Familie-onderzoek begint vaak met het terugvinden en verzamelen van gegevens of oude documenten van de familie. Aan de hand van deze gegevens kunt u in de onlangs verbouwde en gemoderniseerde studiezalen van het Rijksarchief uw onderzoek verder voortzetten. Wilt u tussendoor even uw speurtocht onderbreken, dan kunt u in het bedrijfsrestaurant een kopje koffie drinken of een lunch nuttigen.

Welke archiefstukken u nodig heeft voor uw onderzoek, vindt u in onze toegangen en inventarissen in de studiezalen. Informatiebladen en onderzoeksgidsen maken u wegwijs bij uw zoektocht in het verleden. En mocht u echt de weg kwijt zijn, dan wijzen de studiezaalmedewerkers u uiteraard graag de goede richting. Afgelopen jaar hebben maar liefst 17.000 bezoekers voor hun onderzoek een bezoek gebracht aan het Rijksarchief in Noord-Brabant.

Cursussen en rondleidingen.

Elk seizoen organiseert het Rijksarchief speciale cursussen en workshops. Bent u bijvoorbeeld onlangs met stamboomonderzoek begonnen en mist u bepaalde vaardigheden, dan kunt u bij het Rijksarchief verschillende cursussen volgen om u hierin te bekwamen. De cursussen hebben tot doel handreikingen te geven voor archiefonderzoek. De nadruk ligt daarbij op het wegwijs maken in de archieven en op de studiezaal, het leren lezen van het oude schrift en het bestuderen van wapens. Een uitgebreide studiegids kan worden aangevraagd of ligt klaar bij de receptie.

Speciaal voor Genealogische en Heemkundige kringen verzorgt het Rijksarchief ook introductie-avonden of lezingen op maat. Het bronnenmateriaal dat het Rijksarchief over een bepaalde plaats of streek in huis heeft, wordt dan toegelicht en ondersteund aan de hand van dia's of sheets. Deze lezingen kunnen plaatsvinden op locatie maar ook in de Citadel.

Daarnaast verzorgt het Rijksarchief in Noord-Brabant rondleidingen, waarbij de bezoeker een kijkje achter de schermen kan nemen. Ook deze rondleidingen kunnen op maat verzorgd worden. Ook vinden er regelmatig studiedagen plaats om de resultaten van afgeronde activiteiten onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt er jaarlijks een Open Dag georganiseerd en vindt er tweejaarlijks een Genealogische Dag Brabant plaats, speciaal voor genealogen.

Meer informatie hierover is onder meer terug te vinden in Citadel, de nieuwsbrief van het Rijksarchief in Noord-Brabant. Deze komt elk kwartaal uit en kunt u kosteloos meenemen. En bent u niet in de gelegenheid zelf onderzoek te verrichten, dan bemiddelen de studiezaalmedewerkers graag bij het laten verrichten van onderzoek. Kortom, het Rijksarchief staat graag voor u klaar met adviezen!

Openingstijden studiezalen:

maandag 13.30-17.00 uur

dinsdag 9.00-21.30 uur

woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

zaterdag 9.00-13.00 uur *)

De dinsdagavond- en zaterdagopenstelling vervalt in juli en augustus.

*) Houdt u op zaterdag rekening met een beperkte dienstverlening.

Rijksarchief in Noord-Brabant, De Citadel, Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW 's-Hertogenbosch, Tel.(073) 681 85 00, Fax (073) 614 64 39

 
      Voor reacties houd ik mij aanbevolen. Yes, do it!  
 
     
 
     Naar de Home Page van Gerard Tax