Verpleegkundige Diagnose
                   
                                              


   
     

    
                       
ģ
    WEBNURSE

 

 

Index
Mediatheek
Medical Search
Nursing Links
Archief
Ziektebeelden
Gordon
V. Handboek
V. Diagnose
Protocollen
Vakliteratuur
Vakbonden
Opleidingen
Kwaliteit
Jurisprudentie
Patienten
Banenmarkt
Contactinformatie
Hoofdstuk I Hoofdstuk II Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Protocollen Gordon V. Diagnose Literatuurlijst


Definitie van een verpleegkundige diagnose
De PES structuur
De RUMBA eisen
Voorbeeld

Definitie van het stellen van een verpleegkundige diagnose:

" Het proces in gang zetten om een georganiseerd, logisch, en begrijpelijk 
systeem te ontwikkelen voor het classificeren
(ordenen, rangschikken in klassen) van gezondheidsproblemen of 
gezondheidstoestanden gediagnosticeerd en behandeld met verpleegkundige interventies.

[Mc Farland/Mc Farlane 1989]

 

De meest gehanteerde definitie van een verpleegkundige diagnose:
    Back

"een verpleegkundige diagnose wordt opgesteld door een [professionele] verpleegkundige 
en beschrijft actuele of potentiŽle gezondheidsproblemen, 
ten aanzien waarvan de
verpleegkundige op grond
van haar opleiding hulp en bijstand kan en mag verlenen."

verplegings-wetenschapper Gordon, 1982

Of

Eenvoudiger gezegd: wat mag ik als verpleegkundige op grond van mijn kennis en de  
verzamelde informatie concluderen.
En vaststellen aan welke verpleegkundige zorg de patiŽnt behoefte heeft.
Een verpleegkundige diagnose is dus een uitspraak, een uitspraak van gebaseerd op 
een kritische redenering.
Dit betekent ook dat het niet ťťn enkele observatie is,
maar een analyse, interpretatie, en een oordeel over de 
betekenis van een verzameling observaties.
De uitspraak zegt dus iets over de reacties van een persoon, gezin of 
groep op gezondheids≠problemen of levenssituaties
Gordon

                                   
 

                                    "Zou deze uitspraak een "verpleegkundige diagnose" kunnen zijn ?"Onder reacties worden in dit kader verstaan:

Waarneembare gedragingen of verbale uitingen.

Ze omvatten ook de wijze waarop deze persoon, gezin of groep reageert op een situatie en de
persoonlijke betekenis die men aan gebeurtenissen hecht.

 Een verpleegkundige diagnose is een klinische uitspraak gedaan door een verpleegkundige.

  Het is een analyse, interpretatie en een oordeel over de betekenis van een 
      verzameling interpretaties.

  Het beschrijft de actuele en potentiŽle gezondheidsproblemen.

 Een verpleegkundige diagnose onderscheidt zich duidelijk van een 
     medische diagnose want het is een label betreffende het menselijk reageren 
     op actuele en potentiŽle verpleegproblemen
     of levensprocessen.

 Het geeft duidelijk aan waar de te ondernemen verpleegkundige interventies 
     zich op zouden kunnen gaan richten.
     iedere diagnose daarom opgebouwd volgens een vaste structuur. 

Meest opvallend is daaraan de PES-formule [NANDA/Gordon].
 

 

De PES staat voor:
    Back

1.     De P van Problem (probleem, klachten, gezondheidsverstoringen en de 
reactie van de patiŽnt op de ziekte) bestaand uit een label en een definitie.

2.   De E van Etiologie met andere woorden de ziekteoorzaak 
      (samenhangende factoren, oorzaken).

3.   De S van Signs en Symptoms 
      (aanwijzingen en signalen van het probleem).

De 'signs' zijn, objectieve, voor de zorgverlening waarneembare bevindingen, 
verschijnselen dus en 'symptoms' zijn de subjectieve voor de patiŽnt 
 waarneembare bevindingen, klachten dus.

Voor de diagnose betekent dit dus dat de relatie tussen het probleem, de ziekteoorzaken, 
en de bijbehorende klachten en verschijnselen 
beschreven moeten worden.
Alleen dan kan een diagnose gesteld worden.
Om de validiteit van uw conclusie vast te stellen, volgt er 
nog een stap voordat er sprake is van een nieuwe diagnose.
Want, nadat de diagnose volgens de PES-structuur is vastgesteld, 
vergelijkt u uw diagnose met de reeds
bestaande diagnose, over het aspect van de voorgenomen zorg.


Voorbeeld
  
 Back

Anamnese-gegevens : Mw is 1.68 lang en weegt 48 kilo, 
eet weinig tot niets, geeft aan moe te zijn, heeft diaree.

Diagnose :

Onvoldoende vochtopname gerelateerd aan diarree zich 
uitend in gewicht onder de norm,weinig tot
niets eten en vermoeidheidsklachten

Op basis van de gegevens in dit laatste voorbeeld kan dus de 
diagnose onvoldoende opname van
voeding (P) gesteld worden.

Wanneer deze gegevens nader bekeken worden om de 
interventies vast te stellen om de onvoldoende opname van voeding 
te verbeteren, blijkt de oorzaak, diarree zeer belangrijk te zijn.

Dit vraagt om specifieke interventies.

De uitkomsten worden heel anders, wanneer de oorzaak bv pijn of 
ongemak in de mondholte zou zijn.

Daarom is het nalopen van de 'E' in de PES-structuur zo van belang 
(wat is de oorzaak).

Vervolgens geven de kenmerken van de 'S' van de PES-structuur 
aan dat er nog wel eens sprake zou kunnen zijn van andere diagnoses.

De kenmerken van moeheid (S) en diarree (S) zouden 
nog wel eens diagnoses kunnen zijn.

Hiervoor zijn echter weer meer kenmerken nodig die aan de patiŽnt
gevraagd of geobserveerd moeten worden.

 

Het proces van het hanteren van de PES-formule en het vervolgens toetsen 
aan de bestaande [verpleegkundige] diagnoses wordt 
dan opnieuw in werking gezet.
Een belangrijk aspect van de verpleegkundige diagnose 
is dat de formulering van
het probleem structuur krijgt.
Ook hier vinden we de PES-structuur terug.
Namelijk :
Probleem gerelateerd (P) aan de oorzaak (E) en zich uitend 
in bepaalde kenmerken (S).
bv Pijn gerelateerd aan appendicitis (E) en zich uitend 
in een pijnlijke gezichtsuitdrukking,
zegt pijn te hebben (S).

  

De R.U.M.B.A. eisen in relatie tot de P.E.S.structuur:
   
 Back

 

De R.U.M.B.A. eisen staan voor de kwaliteitstoetsing van de 
doelstelling zoals deze is opgesteld aan de hand van de P.E.S. structuur

R: Relevant

U: Begrijpelijk

M: Meetbaar

B: In termen van gedragsverandering

A: Haalbaar

 

Wat wil dit nu zeggen:

De doelstelling zoals deze is opgesteld moet relevant zijn, 
de patiŽnt moet het probleem gerelateerd
aan de doelstelling zelf hebben aangegeven, 
of het moet een probleem zijn dat actueel of potentieel is.
De doelstelling zoals deze is opgesteld moet begrijpelijk zijn, 
dus; voor iedereen te lezen.
De veranderingen met betrekking tot de doelstelling 
moeten meetbaar zijn in het gedrag dat de patiŽnt 
vertoont, dit zou meetbaar kunnen worden door middel van de rapportage of scorelijsten.
En de doelstelling moet haalbaar zijn, 
de patiŽnt moet de mogelijkheden hebben om binnen zijn/haar beperkingen
de doelstelling te kunnen behalen.

 

 

 


Index | Mediatheek | Medical Search | Nursing Links | Archief
Top of page     

   

          Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met www.webnurse.educations.net
       Hosted by ZDOS.com